Jak si udržet rovnováhu mezi rodinným životem a kariérou?


Balance mezi zaměstnáním a rodinnou je běžnou otázkou v každodenním životě. Cílem rovnováhy je psychická pohoda, která zaručuje čas na vaše koníčky, rodinu a odpočinek. Jak si tedy udržet rovnováhu, dobré pracovní výsledky a psychickou pohodu?

Nejdříve si stanovte, z čeho plyne vaše aktuální nespokojenost či nevyváženost běžného dne a co byste rádi zlepšili. Vy sami musíte rozhodnout, co pro vás rovnováha vlastně znamená.

Nastavte si pravidla a dodržujte je

Pevná pracovní doba má své výhody. Mimo stanovený čas nemáte povinnost být k dispozici pro vašeho nadřízeného ani kolegy. Hranice vám pomohou nastavit dva telefony – služební a soukromý. Pracovní můžete v době, kdy nepracujete, vypnout, ztišit nebo uvést do speciálního režimu, kdy se vám dovolají pouze některé důležité kontakty. Zároveň lépe předvídáte, jaké záležitosti se bude hovor pravděpodobně týkat. V týmu si nastavte termín a hodiny během dne či měsíce, kdy jste k dispozici pro plánování porad a schůzek. V pracovním kalendáři si nastavte pracovní dobu, po kterou jste v kanceláři k dispozici.

Buďte offline

Moderní technologie hranice často narušují. I po odchodu z kanceláře nám chodí pracovní emaily, které na mobilu často vyřizujeme i doma. A naopak v pracovní době často řešíme rodinné záležitosti. Nastavte si hranice, v jakém čase vás kolegové mohou zastihnout a kdy nikoliv.

Omezte příliš časté přesčasy

Mějte přehled o čase, který věnujete své práci a rodině. Potřebujete stihnout uzávěrku a být v práci déle prostě musíte? Pak si napracovaný čas vykompenzujte náhradním volnem, který věnujte rodině či sobě, nebo si pracovní dobu některý den po dohodě s nadřízeným zkraťte. Pracovní spolupráce musí zkrátka fungovat oboustranně. Občasné vypomáhání je v pořádku, ale za předpokladu, že vám to dotyčný, nebo někdo z týmu oplatí.

Plánujte svůj čas efektivně

Plánujte s týdenním předstihem. Pokud jste v některé dny v měsíci více pracovně vytíženi, dopředu na to rodinu připravte. Čas si ale vynahraďte v jiný den a v domácnosti se pak více zapojte.

Odpočívejte

Odpočinek neznamená pouze spánek. Pro to, abyste byli dlouhodobě v psychické pohodě, potřebujete odpočívat i během dne. Alespoň na pár minut několikrát za den vypněte, uvolněte se a odpočívejte. Mozek potřebuje odpočívat podobně jako svaly po fyzické aktivitě.

Sdílet